För oss på Gröna Lund, och framförallt för de drabbade och deras närstående, kommer det alltid att finnas ett före och ett efter den 25 juni. Vi är många som är förkrossade över den fruktansvärda olyckan.Gröna Lund höll stängt under från den 25 juni och efterföljande nio dagar, för att vara tillgängliga för anhöriga och stötta medarbetare. Utöver detta har vi bistått Statens haverikommission och polisen i deras utredningar. Våra tankar är fortsatt med de drabbade och deras anhöriga.Innan vi öppnade Gröna Lund igen ville vi ge alla möjlighet att komma till parken för en stillsam stund tillsammans för tid att reflektera över det som hänt, visa stöd och ge kärlek till de drabbade samt lämna en blomma om man ville. Under måndagen den 3 juli öppnade Gröna Lund dörrarna för alla som ville besöka parken i stillhet.Under tiden som parken varit stängd har det genomförts extra kontroller av attraktionerna. Gröna Lund är öppet sedan onsdagen den 5  juli. 

 


För löpande information och uppdateringar samlas information på vår informationssida.