Ja, Gröna kortet är personligt och måste registreras med personuppgifter och ansiktsfoto för att kunna nyttjas för inpassering.