För att spela 5-kamp behöver du ett 5-kampshäfte, vilket du väljer beror på hur mycket du vill spela och vad annat du vill göra under ditt besök. 


Denna länk tar dig till vår produktsida där du kan välja mellan våra olika 5-kampshäften för matcha vad ni önskar göra under ert besök: https://www.gronalund.com/5-kamp/2024