Får barn under 0-2 år åka gratis? 

Ja, alla barn som är 0-2 år åker gratis om de har en betalande vuxen (minst 16 år fyllda) med på åkturen.