Ja, alla barn som är 0-3 år åker gratis om de har en betalande vuxen (minst 16 år fyllda) med på åkturen.