Alla människor ser olika ut och man kan väga lika mycket och ända se olika ut i kroppen. Därför är det inte vikten i sig som avgör om man kan åka eller inte, utan om man kan sitta bekvämt och säkert fastspänd under åkturen. 

Våra attraktioner är av varierande slag, från olika byggnadsår och tillverkare, och rymligheten i sätena kan skilja sig åt mellan olika attraktioner. Genom att provsitta i attraktionen på plats görs en slutgiltig bedömning om du kan åka attraktionen på ett säkert och bekvämt sätt.