Åldersgräns för Mamma Mia! The Party är 18 år, 13 år i målsmans sällskap. På utvalda Familjefester är åldersgränsen 8 år. Ålder kan på uppmaning behöva styrkas med en id-handling såsom pass eller id-kort.