Du som vill 5-kampa under sommarsäsongen 2024 kombinerar en av våra entréprodukter  
(Gröna Kortet som ger dig fritt inträde i mån av plats under parkens alla öppetdagar eller en enkel Entrébiljett för valfri besöksdag).


Utöver kortbetalning i våra spel finns det olika typer av 5-kamsphäften beroende på hur mycket du vill spela och göra i parken under sitt besök. För mer info om våra 5-kampshäften hittar du på vår hemsida: https://www.gronalund.com/biljetter