Om ni har frågor kring menyn finns den på följande hemsida: mammamiatheparty.se 


Behöver du anmäla en allergi eller ett kostbehov så mailar du restaurangen på food@mammamiatheparty.se.
Tänk på att ange bokningsnummer och datum för ert besök.