Polismyndigheten har fattat beslut om väskförbud på större evenemang där endast konserterna på Stora Scen påverkas. Våra konserter på Lilla Scen besöks inte av lika många gäster och räknas inte som större evenemang. Inte heller våra danskvällar.

Se gärna polisens regler gällande väskförbud här: https://polisen.se/lagar-och-regler/vaskforbud-pa-storre-evenemang/