Konsert på Lilla Scen

Hur kan gäst med dold funktionsvariation ta del av konserten?
För konsertgäster med dolda funktionsvariationer finns reserverade platser på ett avspärrat område på Classic Cafés uteservering vid sidan om scenen. Pl...
Tis, 30 Maj, 2023 vid 11:10 F.M.
Hur kan rullstolsburna gäster ta del av konserten?
Vid konserter på Lilla Scen finns det reserverade platser för rullstolsburna gäster på ett avspärrat område på Classic Cafés uteservering vid sidan om scene...
Tis, 30 Maj, 2023 vid 11:10 F.M.