Säkerhet i våra attraktioner

Är det säkert att åka era attraktioner?
Vi har full förståelse för att en sådan här allvarlig olycka kan skapa oro och många frågor. Vi är trygga med att vi kommer att öppna en säker park. Externa...
Tors, 6 juli, 2023 vid 11:12 F.M.
Hur ser kontrollerna ut av attraktionerna innan öppning?
Att en attraktion ibland stannar är inget ovanligt och betyder inte att det är något fel på attraktionen, utan betyder oftast att säkerhetssystemet aktivera...
Tors, 6 juli, 2023 vid 11:12 F.M.
Extra säkerhetsåtgärder efter olyckan den 25 juni
Under tiden fram till öppning den 5 juli genomförde Gröna Lund extra kontroller av attraktionerna. Därutöver gjorde externa besiktningsingenjörer extra besi...
Tors, 6 juli, 2023 vid 11:12 F.M.
Varför har ni gamla vagnar och kan ni garantera att de är säkra?
Vi skulle aldrig öppna en attraktion som är osäker. När en attraktion är tillverkad är inte avgörande för hur säker den är och vi byter regelbundet ut delar...
Tors, 6 juli, 2023 vid 11:12 F.M.
Hur kan ni känna er trygga med att öppna innan ni vet vad som var felet på Jetline?
Vi har full förståelse för att en så här allvarlig olycka kan skapa oro och många frågor. Men vi är trygga med att vi nu öppnar en säker park. Externa aukto...
Tors, 6 juli, 2023 vid 11:12 F.M.
Fanns det några varningssignaler kring Jetline från besiktningar och kontroller?
Nej. När Jetline besiktigades av en oberoende besiktningsingenjör inför säsongen fick den inga anmärkningar och våra tekniker har inte heller noterat att nå...
Tors, 6 juli, 2023 vid 11:12 F.M.