Säkerheten är det viktigaste för oss och vi skulle aldrig öppna en attraktion om vi inte var trygga med att den var säker.

Gröna Lunds attraktioner besiktigas inför öppning varje säsong. Dessa besiktningar görs av oberoende och ackrediterad besiktningsexpert och dokumenteras, där vi får ett besiktningsprotokoll för varje attraktion som är aktuellt för respektive år. 

Gröna Lunds tekniker gör sedan egna kontroller på månads-, vecko- och dagsbasis. Vi följer alltid tillverkarens servicerutiner, där ex alla rekommendationer om utbyte av delar alltid görs.