Att en attraktion ibland stannar är inget ovanligt och betyder inte att det är något fel på attraktionen, utan betyder oftast att säkerhetssystemet aktiverats och fungerar som det ska. Våra tekniker går dagligen igenom varje attraktion innan den godkänns för öppning och vi skulle aldrig öppna en attraktion om vi inte var trygga med att den var säker.